Johannes van Helvoort

Johannes van Helvoort werd geboren op 24 oktober 1860 in Berlicum als zoon van Stephanus van Helvert en Maria Mulders. Hij trouwt op 6 september 1889 in Rosmalen met Wilhelmina van Lokven. Hij overlijdt op 6 oktober 1929 in Rosmalen.
Johannes was landbouwer en bij het huwelijk gingen ze wonen op een boerderij van de familie van Lokven op het Heeseind. Na enkele jaren kwam de boerderij in de Maliskamp vrij, omdat de toenmalige bewoners, de Familie van Haren, vertrok naar Rosmalen-Dorp om daar verder te gaan met een herberg, die ze in Maliskamp ook al hadden uitgebaat, maar dan als stille kroeg. Dit was destijds de benaming voor een kroeg zonder vergunning. De klantenkring van de familie van Haren bestond toen voor een groot deel uit landlopers, zwervers en ander ongeregeld volk. Dit zal misschien ook wel de reden zijn geweest dat de toenmalige eigenaar van de boerderij, Jonkheer Snoeck, direct bereid was om deze boerderij te verhuren aan Hanneske van Helvoort. Zijn vrouw Wilhelmina, kreeg op een keer, jaren later, een van de vroegere klanten van de herberg aan de deur die kwam informeren waar de vroegere familie was gebleven. Op de vraag van Wilhelmina hoe hij die mensen kende, gaf hij als antwoord, “Ik heb hier honderden keren geslapen en duizenden keren gedanst”.
Ook was deze boerderij bekend als de boerderij van Rooie Driek. Deze man moest tijdens Napoleons tijd mee naar Rusland en kwam na 17 jaar terug met nog steeds hetzelfde paard. Omdat et huis langs de St. Janssteeg gebouwd is , is deze boerderij later de Sint Janshoeve genoemd. In 1918 is deze boerderij met 8 hectaren akker en weideland gekocht voor 7700 gulden.
Hannes heeft veel gesukkeld met zijn gezondheid vanwege een astmatische bronchitis. Hierdoor was hij vaak niet in staat om zijn boerderij naar behoren te bewerken. Ook werd veel schade ondervonden van het jachtrevier van notaris van de Mortel. Dit grensde namelijk aan de landerijen van genoemde boerderij. Een drijfjacht waarbij 1100 konijnen werden geschoten was geen uitzondering. Hannes was een intelligente persoonlijkheid met een zeer goed geheugen, maar was door zijn kwaal vaak aan huis gekluisterd. Hierdoor was hij wel in staat om veel familiecontacten te onderhouden. Hij had ook, wat destijds weinig voorkwam, in plaats van koeien hoeden, e lagere school helemaal afgemaakt. Hiervoor moest hij vanaf het Laar in Berlicum te voet naar de Kaathovense Kapel waar de school in was gevestigd. Deze kapel is na een tijd als boerderij dienst gedaan te hebben in de jaren zeventig gerestaureerd en dient nu als woonhuis. Dit gebouw was in 1835 opnieuw ingericht als school en daartoe verbouwd voor de som van 495 gulden door Lodewijk Wollaart uit Berlicum.
Hannes is ook in militaire dienst geweest en wel als Millicein bij het Wapen der Infanterie. Zodoende kwam hij op meerdere plaatsen in Nederland en blijkbaar maakte hij daar een dankbaar gebruik van, want vermoedelijk is hij de eerste van Helvoort die het presteerde om de Dom van Utrecht te beklimmen, in de tijd dat hij in het Kamp van Zeist verbleef.

Hun kinderen:
Stephana Maria Sien van Helvoort 1892-1925
Stephana wilde kloosterlinge worden maar moest daar vanwege een maagtumor van afzien.
Maria Petronella Nel van Helvoort 1893-1956, gehuwd met Cornelis Wilhelmus Christ Tibosch 1889-1967
Nel was een eenvoudige diep godsdienstige vrouw, die veel voor de behoeftige medemens heeft gedaan.
Maria Marie van Helvoort 1895-1966, gehuwd met Johannes Jan van Nistelrooij 1892-1967
Zij hadden een groot landbouwbedrijf “De Hulsbergse Hoeve” in Kruisstraat, geërfd van oudoom Willem van Lokven. Omdat ze geen kinderen hadden zijn ze later naar een kleiner bedrijf in Nuland vertrokken.
Anna Maria Zr. Herminegilda van Helvoort 1897-1983
Peter van Helvoort 1899-1899
Peter Piet van Helvoort 1900-1984, gehuwd met Christina Theodora Dora Geurtsen 1906-1982
Antonia Maria van Helvoort 1904-1950, gehuwd met Gerardus Rudolphus van den Bosch 1901-1994
Zij hadden geen kinderen en nadat Antonia was overleden is Gerardus hertrouwd met Catharina Langens.
Clasina Maria Zr. Lucia van Helvoort 1906-1941
Johannes Jan van Helvoort 1908-1973, gehuwd met Maria Mieke van Dijk 1903-1977
Wilhelmina Maria van Helvoort 1909-1910
Wilhelmina Maria Zr. Josephina van Helvoort 1912-1995